تِلینا - 512 مگابایت

15,000 تومان
ماهانه
 • فضا 512 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 1 گیگابایت

22,000 تومان
ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 2 گیگابایت

29,000 تومان
ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 3 گیگابایت

35,000 تومان
ماهانه
 • فضا 3 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 4 گیگابایت

42,000 تومان
ماهانه
 • فضا 4 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 5 گیگابایت

55,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 7 گیگابایت

62,000 تومان
ماهانه
 • فضا 7 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان

تِلینا - 9 گیگابایت

81,000 تومان
ماهانه
 • فضا 9 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری روزانه
 • کنترل پنل محبوب Cpanel
 • قابلیت اجرا میدلاین دارد
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP قابل تنظیم توسط کاربر
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان