نوین - 5 گیگابایت

105,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
2 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
گواهینامه SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه
هارد دیسک Nvme
تعداد ادآن دامنه 1 عدد

نوین - 10 گیگابایت

175,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
2 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
گواهینامه SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه
هارد دیسک Nvme
تعداد ادآن دامنه 2 عدد

نوین - 15 گیگابایت

230,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
3 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
گواهینامه SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه
هارد دیسک Nvme
تعداد ادآن دامنه 2 عدد

نوین - 20 گیگابایت

300,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
4 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
گواهینامه SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه
هارد دیسک Nvme
تعداد ادآن دامنه 5 عدد